Andreas Kildal

Andreas Kildal

Partner

Andreas arbeider primært med selskapsrettslige, kontraktrettslige og børs- og verdipapirrettslige spørsmål vedrørende mergers and acquisitions, kapitalmarkedstransaksjoner og private equity, herunder bistand ved spørsmål knyttet til bedriftsoppkjøp av noterte og unoterte selskaper, fusjoner, emisjoner, børsnoteringer og andre egenkapitaltransaksjoner.

Bakgrunn

Partner, Advokatfirmaet CLP DA (2015)
Partner, Wikborg Rein (2010-2015)
Fast advokat, Wikborg Rein (2007-2009)
Advokatfullmektig, Wikborg Rein (2002-2006)

Utdannelse

Cand.jur., Universitetet i Oslo (2002)
Europarett og engelsk kontraktsrett, University of Southampton
Spesialoppgave: Børsselskapenes opplysningsplikt etter børsforskriften § 5-2 1. ledd, Universitetet i Oslo

Medlemskap og tillitsverv

Medlem i Den Norske Advokatforening