Lars Gunnar Aas

Lars Gunnar Aas

Partner

Lars Gunnar Aas har omfattende erfaring innenfor de fleste typer transaksjoner, investeringer og restruktureringer. Aas arbeider hovedsakelig med (i) innenlandsk og internasjonal mergers and acquisitions i forhold til børs- og unoterte selskaper, (ii) rådgivning av private equity og venture capital-fond, hedge-fond og investorer i fondsoppsett, transaksjoner, investeringer og exits, (iii) børsnoteringer, emisjoner og andre egenkapitaltransaksjoner, (iv) rammelovgivning for verdipapirforetak, verdipapirfond og andre enheter under tilsyn, (v) regelverk for børser og regulerte markedsplasser, for eksempel rådgivning til utstedere, verdipapirforetak og investorer i forhold til regler om tilbudsplikt, innsidehandel, flagging og annen markedsadferd og (vi) oppkjøpsfinansiering.

The ‘outstanding’ Lars Gunnar Aas has ‘solid corporate and capital markets expertise’, and ‘grasps issues very quickly’
Legal 500

Bakgrunn

Partner, Advokatfirmaet CLP DA (2008)
Fast advokat, Wikborg Rein (2007-2008)
Resident Lawyer (fast advokat), Wikborg Rein, London (2005-2007)
Secondment hos Allen & Overy LLP, London, Corporate Department, Financial Institutions Group (2005)
Advokatfullmektig, Wikborg Rein (2001-2004)
Compliance Officer og styresekretær i E*TRADE Norge ASA (2001)
Juridisk rådgiver hos Generaladvokaten (verneplikt) (2000)

Utdannelse

Advokatbevilling (2002)
Cand. Jur., Universitetet i Oslo (1999)
Examen Philosophicum, Universitetet i Oslo (1993)

Medlemskap og tillitsverv

Medlemskap i Den Norske Advokatforening